VOORGENOMEN WIJZIGING BESTUUR

Beste Tbatters,

Bij mijn aanstelling tot voorzitter van onze mooie vereniging tijdens de ALV in februari heb ik aangegeven dat ik het in goede banen leiden van de groei die we momenteel doormaken en nog zullen doormaken als mijn belangrijkste taak zag. Dat dit noodzakelijk is, is al enigszins duidelijk geworden tijdens enkele van de evenementen waaraan we hebben deelgenomen in het afgelopen jaar.

Groei vang je in de eerste plaats op met een goed georganiseerde vereniging en voorwaarde daarvoor is een goed functionerend bestuur. Hier wringt de schoen (of beter: de legerkist), want we zijn niet alleen in aantal algemene leden gegroeid, maar ook in aantal bestuursleden. Met de komst van Michel en Reinier tijdens de ALV en Ernst later in het jaar kwamen we uit op een aantal van negen bestuursleden en dat terwijl in onze statuten een maximum aantal van zeven bestuursleden is vastgelegd. Zo’n groot bestuur is aan de ene kant natuurlijk wel fijn maar resulteerde in erg lange bestuursvergaderingen. Bovendien bleek het erg moeilijk om regelmatig met zijn allen bij elkaar te komen. Dat alles kwam de slagkracht van het bestuur niet ten goede.

Om deze situatie op te lossen, hebben we besloten om het bestuur en de structuur van de vereniging te gaan (re)organiseren. Hiertoe zijn we van plan het bestuur terug te brengen tot vijf leden die worden bijgestaan door een aantal commissies. In principe zullen de terugtredende bestuursleden zitting nemen in deze commissies die zullen worden aangestuurd vanuit het bestuur. De commissies gaan zoveel mogelijk zelfstandig te werk om het bestuur te ontlasten. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een goed doordachte wijziging van de statuten, aangevuld met een huishoudelijk reglement.

Een concrete en onmiddellijke wijziging in het bestuur betreft Reinier. Hij heeft namelijk helaas aangegeven vanwege privéomstandigheden uit het bestuur te moeten treden. Officieel zal hij zijn bestuurstaak in de aankomende ALV neerleggen, maar in de praktijk zal dat per direct zijn. Ik wil hem bij deze hartelijk bedanken voor zijn bereidwilligheid en zijn bijdrage!

Om verder niet te veel op de zaak vooruit te lopen, houd ik het even hierbij. Wij gaan alvast proefdraaien met deze structuur maar tijdens de Algemene Leden Vergadering, die waarschijnlijk weer begin februari gehouden zal worden, zullen alle hierboven beschreven maatregelen ter goedkeuring aan jullie worden voorgelegd. Met deze mededeling willen wij jullie daarom alvast op de hoogte brengen van deze voorgenomen veranderingen die naar onze overtuiging de stabiliteit van de vereniging ten goede zullen komen. Hieraan zullen we waarschijnlijk allemaal even moeten wennen maar dat gaat ons ongetwijfeld lukken! Ons motto is niet voor niets …

NIL NOBIS ABSURDUM!

Raymond