Wall Of Honor

Op onze Wall Of Honor staan de namen van allen die ons zijn ontvallen tijdens, na, en/of als gevolg van de uitzending naar Bosnië-Herzegovina met 1 (NL/BE) VN TBat, 1 (NL/BE) VN LogTbat, 1 (NL) LogTbat IFOR, 1 (NL) LogBat IFOR, 1 (NL) PodCie/PodPel, BH-Command, Logbase Zulu, Logbase Sierra en Redeployment Commando. Op deze wijze willen wij hen blijven herdenken en eren.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte met hun verlies.

Voor aanvullingen, onjuistheden, vragen of hulp kunt u contact met ons opnemen.