Wall of honor

 Op onze Wall Of Honor staan de namen van allen die ons zijn ontvallen tijdens, na, en/of als gevolg van de uitzending naar Bosnië-Herzegovina met :

1 (NL/BE) VN TBat
1 (NL/BE) VN LogTbat
1 (NL) LogTbat IFOR
1 (NL) LogBat IFOR
1 (NL) PodCie/PodPel
BH-Command
Logbase Zulu
Logbase Sierra
Redeployment Commando.

Op deze wijze willen wij hen blijven herdenken en eren. Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte met hun verlies.

Voor aanvullingen, onjuistheden, vragen of hulp kunt u contact met ons opnemen.