Waarnemend Penningmeester

Beste Transportbatters,
Op 3 november maakte ik bekend dat onze penningmeester Bert van Dijken vanwege burn-out verschijnselen helaas per direct zijn functie heeft moeten neerleggen. Ik heb toen een e-mail naar alle leden gestuurd t.b.v. de zoektocht naar een vervanger. En dat heeft tot mijn grote genoegen al heel snel tot resultaat geleid!

Bij deze mag ik jullie namelijk de nieuwe penningmeester (a.i.) voorstellen: Johan Mutsaers. Johan is als OPC met rotatie T1b uitgezonden geweest waar hij gelegerd was op de B-cie in Santici. Na terugkomst heeft hij als instructeur bij het CVV velen van ons klaargestoomd voor onze eigen uitzending (waaronder ik zelf). Daarna heeft hij nog diverse functies bij Defensie bekleed en heeft uiteindelijk in 2009 als sergeant-majoor de dienst verlaten.


Vanaf dat jaar is Johan werkzaam in de burgermaatschappij, voornamelijk bij logistieke en (petro)chemische bedrijven. Tegenwoordig werkt hij bij de Frans de Wit groep in Moerdijk als eindverantwoordelijke voor het beheer en onderhoud van alle opstallen en materialen en tevens als veiligheidskundige en 1e contact voor vergunningsaanvragen en verantwoordelijk voor alle controles van de overheid. En dat is geen sinecure als je bedenkt dat Frans de Wit ca. 3000 tankcontainers van 20 ton met gevaarlijke stoffen in opslag heeft.


Afgelopen jaar heeft Johan als lid van de kascontrolecommissie al kennisgemaakt met de financiële kant van de vereniging en heeft hij er bovendien voor gezorgd dat zijn werkgever de eerste pop-up tent sponsorde.
In ieder geval tot aan de komende ALV zal Johan het penningmeesterschap waarnemen, maar hij hoopt op voldoende steun van de leden zodat hij er tenminste nog tenminste drie jaar voor kan gaan. Wat het bestuur betreft heeft hij in ieder geval het volste vertrouwen!

Nil Nobis Absurdum!

Raymond