Veteranenzorg

Veteranenloket
Het Veteranenloket is het verzamelpunt van alle zorg en ondersteuning voor de veteraan.

Veteraneninstituut
Op de website van het Veteraneninstituut is vrijwel alles terug te vinden wat je als veteraan moet weten.

De Basis
De Basis in Doorn verzorgt dienstverlening aan eenieder die in de uitoefening van zijn of haar beroep aangrijpende ervaringen heeft meegemaakt.

Landelijk Zorgsysteem Veteranen
Zorg voor veteranen, partners en gezinnen.

Veteranen Actief
Veteranen Actief is een organisatie van veteranen die zich in voormalige conflictgebieden bezighouden met lokale opbouwprojecten – deels om de lokale bevolking te helpen, maar ook om de veteraan de kans te geven zijn ervaringen een plekje te geven.

Veteranen Platform (VP)
Sinds oktober 2014 is Vereniging Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon lid van de Vereniging Veteranen Platform, kortweg VP. Het VP behartigt de belangen van alle veteranen in Nederland. Dit doen zij onder andere door gesprekspartner te zijn van het Ministerie van Defensie, zodat zij invloed kunnen uitoefenen op het beleid dat de overheid voert met betrekking tot erkenning van en zorg voor veteranen en hun gezin. Als lid van het VP kan onze vereniging daarin meedenken en meebeslissen in welke standpunten het VP daarin inneemt.