Partners en Samenwerkingen

Veteranen Platform

Sinds oktober 2014 is Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon lid van de Vereniging Veteranen Platform, kortweg VP. Het VP behartigt de belangen van alle veteranen in Nederland. Dit doen zij onder andere door gesprekspartner te zijn van het Ministerie van Defensie, zodat zij invloed kunnen uitoefenen op het beleid dat de overheid voert met betrekking tot erkenning van en zorg voor veteranen en hun gezin. Als lid van het VP kan onze vereniging daarin meedenken en meebeslissen in welke standpunten het VP daarin inneemt.

Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV)

Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon is partner binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).
Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij uitzendgerelateerde psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden. Het LZV gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en actieve deelname in het herstelproces. De zorg van het LZV wordt geboden achter de toegangspoort van het Veteranenloket. De belangrijkste taak van onze vereniging binnen het LZV is het bieden van nuldelijnszorg.

Vfonds

Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon is partner van het Vfonds.
Het Vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerde die in dienst zijn van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. Via het Vfonds kan voor veteraan-gerelateerde projecten subsidie worden aangevraagd.

Regiment B&T

Het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen is voortgekomen uit het Regiment Aan- en Afvoertroepen en het Regiment Intendancetroepen. De moedereenheid van Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon is het toenmalige 105 Transportbataljon, een AAT-eenheid. Daarom houden wij warme betrekkingen met het Regiment B&T en ondernemen wij regelmatig evenementen in samenwerking met het Regiment.

Stichting UN-viertonner

Bij de evenementen waaraan Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon deelneemt, wordt vaak gebruik gemaakt van één of beide viertonners van Stichting UN-viertonner. Deze stichting is in 2017 opgericht door viertonnereigenaar en huidig voorzitter van de vereniging Raymond van der Wee. Om de samenwerking met deze stichting te versterken en om de transparantie tussen beide partners te vergroten, is begin 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Nederlandse UNIFIL Vereniging

De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) is de veteranenvereniging voor alle Libanon-veteranen en telt momenteel ongeveer 1450 leden. Omdat de achterban van de NUV ook een VN verleden heeft, qua aantal uitgezonden militairen min of meer gelijkwaardig zijn aan onze achterban en omdat we elkaar regelmatig tijdens evenementen tegen het lijf liepen, is bijna vanzelf een (samenwerkings)band ontstaan.