Versterking in het bestuur

Het bestuur van onze vereniging heeft sinds 24 mei jongstleden versterking gekregen in de vorm van Raymond van der Wee, die we natuurlijk allemaal kennen van zijn witte UN-viertonner. Raymond zal eerst met het bestuur “meedribbelen” om zich in te leren en zal te zijner tijd een specifieke taak gaan uitvoeren die past bij zijn wensen en capaciteiten. Raymond, welkom en veel succes!