Vereniging

Het vaandel van vereniging Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon

De basis van het vaandel wordt gevormd door het bataljonsembleem op een achtergrond van VN-blauw, geflankeerd aan de linkerzijde door het logo van de Verenigde Naties en aan de rechterzijde door het logo van de IFOR-missie. Direct boven en onder deze drie elementen staat de naam van de vereniging. Geheel bovenaan en onderaan staan de stameenheid 1 (NL/BE) VN TBAT en negen andere logistieke eenheden vermeld die in de periode 7-11-1992 tot 1-2-1997 deel uitmaakten van de missie in het voormalig Joegoslavië. Het vaandel is langs drie zijden afgezet met een goudkleurige franje.

Het vaandel is in 2019 door lid Frank Kluiters geschonken ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging.