ALV 2018

Op zaterdag 3 februari 2018 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het reilen en zeilen binnen de vereniging, zoals o.a. de activiteiten, de financiën en bestuurswisselingen. Tevens wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar de toekomst.

Programma:

 • 11:00 – 12:00 : Binnenkomst
 • 12:00 – 14:30 : Aanvang ALV, met als agenda:
  1. Openingswoord voorzitter
  2. Terugblik jubileumjaar
  3. Komende activteiten
  4. Blik op de toekomst (Beleidsplan 2018-2023)
  5. Financiën
  6. Contributie
  7. Verkiezing nieuwe voorzitter en algemeen bestuurslid
  8. Rondvraag
  9. Afscheid vertrekkende bestuursleden
 • 14:30 – 16:00 : Napraten met een drankje (eigen rekening)

Lokatie:
VOC Midden Nederland (Historische Collectie Regminet B&T)
Kamp Soesterberg, gebouw V20
Zeisterspoor 8
3769 AP  Soesterberg

Op Facebook is een evenement voor de ALV aangemaakt, graag daar aangeven of je komt. Mede omdat er bestuursleden verkozen worden hopen wij op een grote opkomst.
N.B. in het VOC kan alleen contant worden betaald.

Tot dan!