ALV 2018

Op zaterdag 3 februari 2018 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het reilen en zeilen binnen de vereniging, zoals o.a. de activiteiten, de financiën en bestuurswisselingen. Tevens wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar de toekomst. Programma: 11:00 – 12:00 : Binnenkomst 12:00 – 14:30 : Aanvang ALV, met als agenda: Openingswoord voorzitter Terugblik jubileumjaar Komende activteiten Blik op de toekomst (Beleidsplan 2018-2023) Financiën Contributie Verkiezing nieuwe voorzitter en algemeen bestuurslid Rondvraag Afscheid vertrekkende bestuursleden 14:30 – 16:00 : Napraten…

Lees meer...