Samenwerkende organisaties

Veteranen Platform

Sinds oktober 2014 is 1 (NL/BE) UN Transportbataljon lid van de Vereniging Veteranen Platform, kortweg VP. Het VP behartigt de belangen van alle veteranen in Nederland. Dit doen zij onder andere door gesprekspartner te zijn van het Ministerie van Defensie, zodat zij invloed kunnen uitoefenen op het beleid dat de overheid voert met betrekking tot erkenning van en zorg voor veteranen en hun gezin. Als lid van het VP kan onze vereniging daarin meedenken en meebeslissen in welke standpunten het VP daarin inneemt.

Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV)

1 (NL/BE) UN Transportbataljon is partner binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).
Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij uitzendgerelateerde psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden. Het LZV gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en actieve deelname in het herstelproces. De zorg van het LZV wordt geboden achter de toegangspoort van het Veteranenloket. De belangrijkste taak van onze vereniging binnen het LZV is het bieden van nuldelijnszorg.

V-Fonds

1 (NL/BE) UN Transportbataljon is partner van het V-Fonds.
Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. Via het V-Fonds kan voor veteraan-gerelateerde projecten subsidie worden aangevraagd.

Regiment B&T

Het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen is voortgekomen uit het Regiment Aan- en Afvoertroepen en het Regiment Intendancetroepen. De moedereenheid van 1 (NL/BE) UN Transportbataljon is het toenmalige 105 Transportbataljon, een AAT-eenheid. Daarom houden wij warme betrekkingen met het Regiment B&T en ondernemen wij regelmatig evenementen in samenwerking met het Regiment.

VVRB&T

De Vereniging Veteranen Regiment B&T is de veteranenvereniging van het Regiment B&T, en ook met deze organisatie onderhouden wij warme banden en organiseren wij gezamenlijke evenementen.