Functiewisselingen in het bestuur

Op 9 december jl. heeft onze voorzitter Coco Wemmenhove tijdens een supergezellige eindejaarsbijeenkomst in het ECHOS Home in Oirschot tijdens een presentatie over de vereniging een aantal bestuurswisselingen benoemd. Zo is het secretariaat overgegaan van Henry Vree naar Duncan van der Velden, die op zijn beurt het penningmeesterschap heeft overgedragen aan Robert Stolk. Henry neemt nu samen met Raymond van der Wee het activiteitenbeheer voor zijn rekening.
Tevens heeft Coco aangegeven haar functie als voorzitter van de vereniging te gaan neerleggen. Ook Frank van de Waardenburg zal stoppen als Algemeen Bestuurslid. Dat betekent dus dat vanaf 2018 twee functies vacant zullen zijn. Tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV), die hoogstwaarschijnlijk eind januari of begin februari plaats zal vinden (datum volgt z.s.m.!), is het streven om een nieuwe voorzitter en algemeen bestuurslid te verkiezen. Heb je interesse, of ken je iemand die geschikt zou zijn voor een bestuursfunctie binnen onze vereniging? Meld je dan aan bij de secretaris!

Functieprofiel Voorzitter

Functieprofiel Algemeen Bestuurslid