Functieprofiel “Voorzitter”

Profiel en taakomschrijving bestuurslid “Voorzitter” van de
Vereniging 1 (NL/BE) VN Transportbataljon

Profiel:

Binnen het bestuur van de vereniging is het bestuurslid Voorzitter verantwoordelijk voor de
dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de vereniging.
De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen,
voorstellen en andere besprekingen, die aan de orde zijn; hij wordt bij ziekte of afwezigheid
vervangen door een der andere bestuursleden. De voorzitter kan de leiding van de vergadering
tijdelijk overdragen aan een van de andere bestuursleden.
De voorzitter heeft affiniteit met veteranen en hun gemeenschap waar ze in leven, instellingen en
verenigingen die gelieerd zijn aan de veteranenwereld. Hij houdt zich bezig met de doelstellingen
die de vereniging heeft en met de visie en de lange termijn planning die behoren bij deze functie.
Hij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in
adequate acties.

Taken:

 • Geeft leiding aan en coördineert het dagelijks en algemeen bestuur van de vereniging.
 • Geeft leiding aan en legt verantwoording af over de vereniging aan de Algemene
  Ledenvergadering van de Vereniging.
 • Bevordert de samenwerking tussen de vereniging en andere partijen.
 • Zit de bestuursvergaderingen voor.
 • Bewaakt de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd
  in het meerjarenbeleidsplan van de vereniging.
 • Zorgt voor een goede in en externe vertegenwoordiging van het bestuur
 • Blijft op de hoogte van en implementeert nieuwe ontwikkelingen.
 • Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en
  de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste (bestuurs)lid
 • Draagt bij aan het behoud van de binnen de vereniging afgesproken cq. gewenste
 • Conformeert zich aan de binnen het bestuur geldende Gedragscode

 Functie eisen:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met besturen
 • Affiniteit met de veteranen wereld
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen
 • en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Leiding kunnen geven
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging
 • Goede omgang met veteranen en hun eventuele problematiek