Donatie aan de vereniging

Wil je geen betalend lid worden van onze vereniging, maar wel een éénmalige donatie aan het Transportbataljon schenken? Dat kan! Neem hiervoor contact op met de penningmeester pmr.1nlbeuntransportbat@gmail.com

Contributies en donaties worden o.a. ingezet voor:

  • Het voldoen van onze jaarlijkse ledencontributie aan het Veteranen Platform, de overkoepelende organisatie die alle veteranen vertegenwoordigt bij o.a. het Ministerie van Defensie
  • Inrichting en beheer van onze website
  • Beheer van de artikelen in de webshop
  • Investering in ons netwerk van nuldelijnsondersteuning en andere veteranenhulp
  • Investering in (promotie)materiaal ten behoeve van het bekendstellen van de missie en mensen van het Transportbataljon naar de Nederlandse samenleving, teneinde erkenning en waardering voor onze veteranen te bevorderen
  • Inzet van middelen ten behoeve van de uitvaart van overleden Transportbat-veteranen
  • Het opbouwen van een (kleine) financiële buffer om onverwachte kosten voor de vereniging te kunnen dekken.