Dagorder van de Regimentscommandant Bevoorradings- en Transporttroepen

Als Vereniging Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon feliciteren we het Regiment B&T met het 20-jarig bestaan. We kijken uit naar het voortzetten van de samenwerking bij activiteiten als het Museumweekend, veteranendagen en het Bevrijdingsdefilé Wageningen.

Zoektocht naar Theo

Zoektocht naar Theo
In de week van de herdenkingen rond de val van Srebrenica, 25 jaar geleden, kwam er een zoektocht op gang naar een Dutchbatter, genaamd Theo.
Een reporter van BNN/VARA was in contact gekomen met een Bosnische vrouw, die haar leven te danken had aan deze Theo. Tijdens zijn tijd in Bosnië heeft ze van hem vaak eten en drinken gekregen voor haar en haar zieke jonge kind. En voordat hij geen contact meer met haar kon hebben heeft hij haar een pakje sigaretten gegeven met een bijzondere inhoud. Opgerold in vloeitjes had hij geld verstopt.
Dit heeft haar door de oorlog geholpen en zij is daar enorm dankbaar voor.

Tijdens deze zoektocht was de reporter, Bas Redeker, erachter gekomen dat het niet om een Dutchbatter ging, maar om een Transportbatter die in Busovaĉa had gezeten. Vandaar dat hij zich bij onze vereniging meldde met de vraag of wij konden helpen.

Met een oproep op onze Facebookpagina en in onze -groep hoopten we meer te weten te komen.
Er kwamen veel reacties over verschillende Theo’s binnen en deze werden allemaal nagetrokken. Ook kwamen er veel steunbetuigingen en de gezochte Theo werd gecomplimenteerd met zijn grootmoedige optreden.
Wat zou het mooi zijn geweest als we de Bosnische vrouw konden herenigen met Theo.

Helaas kreeg de zoektocht een droevige wending. De reporter kwam in contact met een man die wel een Theo kende, die in Busovaĉa was geweest, maar die in 2002 al was overleden. De Bosnische vrouw kon aan de hand van een foto bevestigen dat het om dezelfde Theo ging. En zo kreeg Theo ook een achternaam: Theo van Beusekom.

Theo begon op 6 september 1988 zijn diensttijd als technisch specialist hersteller voertuigen.
In november 1992 werd hij vanuit 135 herstelcompagnie Soesterberg met T1a uitgezonden naar Bosnië waar hij geplaatst werd bij de onderhoudsgroep van de Alfa Compagnie te Busovaĉa.
Hier heeft hij ook de Bosnische vrouw ontmoet.
Een donkere voetnoot tijdens de uitzending, die ook Theo diep geraakt heeft, was het overlijden van een directe collega van 135 herstelcompagnie, Petri Crijns. Om haar te eren en herdenken heeft Theo toen straatnaambordjes gemaakt voor op het kamp met de tekst “Petri Crijns-laan”.

Januari 1994 werd Theo weer naar Bosnië uitgezonden. Ditmaal werd hij met heel 135 herstelcompagnie toegevoegd aan L1 (Support Command) in Lukavac.
Helaas heeft hij deze missie niet volledig kunnen voltooien vanwege een ongeluk met een oprijplaat, waardoor hij door zijn rug ging.
Na een operatie en revalidatie kon Theo in 1995 weer aan de gang als hersteller van dienstvoertuigen op de Bernhardkazerne in Amersfoort en kreeg in 1999 eervol ontslag.

Theo was een sociaal betrokken, humoristische, onderhoudende man die graag klaarstond voor anderen en was een lieve vader voor zijn twee dochters. Zo zullen wij hem herinneren. Zijn schild is bijgezet op de Wall of Honor.

Wij willen Theo’s familie en nabestaanden alsnog condoleren met zo’n groot verlies. 

Theo, rust zacht!

International Peacekeepers Day 2020

Via onze Belgische vriend Albert Tibort kwam volgende verzoek binnen.

Vredestichters dag 2020

E-mail: peacekeepers.day2020@gmail.com

Ik heb een verzoek aan alle vredeshandhavers,

Vanwege het Corona-virus zijn alle massabijeenkomsten geannuleerd. Dus kwam ik met een plan waarbij ik een oproep doe aan alle veteranen van de vredestroepen uit de hele wereld.
Zoals jullie allemaal weten is 29 mei de dag van de vredestichters (International Peacekeepersday).
Ik vraag alle veteranen en alle actieve leden op die dag met hun blauwe baret op om een bloem te leggen en een kaars aan te steken indien mogelijk en te groeten voor een monument voor gevallen soldaten. Stuur me een mooie foto van dit moment met uw mobiele telefoon. Laten we van deze dag een speciale dag maken en degenen die niet zijn teruggekomen herdenken. Door dit te doen zullen we ze nooit vergeten. Dit kan ook op een kerkhof van uw gemeente zijn, niet ver van uw huis.
Voor degenen die op missie zijn, neem een groepsfoto.

Stuur uw foto naar peacekeepers.day2020@gmail.com

Stuur uw foto in met:  naam, voornaam, missie, jaar en dorp of stad en land waar deze foto is gemaakt.

Geef dit bericht door aan alle vredeshandhavers die je kent en laat dit een bijzondere dag zijn.

Elke dag ben ik dankbaar dat we veilig terug zijn gekomen…

Laten we dit bericht over de hele wereld doorgeven!
Dank u wel.

Albert Tibort

Vice President , International Association for the Soldiers of Peace Western Europe
www.aisp.fr

Waarnemend Penningmeester

Beste Transportbatters,
Op 3 november maakte ik bekend dat onze penningmeester Bert van Dijken vanwege burn-out verschijnselen helaas per direct zijn functie heeft moeten neerleggen. Ik heb toen een e-mail naar alle leden gestuurd t.b.v. de zoektocht naar een vervanger. En dat heeft tot mijn grote genoegen al heel snel tot resultaat geleid!

Bij deze mag ik jullie namelijk de nieuwe penningmeester (a.i.) voorstellen: Johan Mutsaers. Johan is als OPC met rotatie T1b uitgezonden geweest waar hij gelegerd was op de B-cie in Santici. Na terugkomst heeft hij als instructeur bij het CVV velen van ons klaargestoomd voor onze eigen uitzending (waaronder ik zelf). Daarna heeft hij nog diverse functies bij Defensie bekleed en heeft uiteindelijk in 2009 als sergeant-majoor de dienst verlaten.


Vanaf dat jaar is Johan werkzaam in de burgermaatschappij, voornamelijk bij logistieke en (petro)chemische bedrijven. Tegenwoordig werkt hij bij de Frans de Wit groep in Moerdijk als eindverantwoordelijke voor het beheer en onderhoud van alle opstallen en materialen en tevens als veiligheidskundige en 1e contact voor vergunningsaanvragen en verantwoordelijk voor alle controles van de overheid. En dat is geen sinecure als je bedenkt dat Frans de Wit ca. 3000 tankcontainers van 20 ton met gevaarlijke stoffen in opslag heeft.


Afgelopen jaar heeft Johan als lid van de kascontrolecommissie al kennisgemaakt met de financiële kant van de vereniging en heeft hij er bovendien voor gezorgd dat zijn werkgever de eerste pop-up tent sponsorde.
In ieder geval tot aan de komende ALV zal Johan het penningmeesterschap waarnemen, maar hij hoopt op voldoende steun van de leden zodat hij er tenminste nog tenminste drie jaar voor kan gaan. Wat het bestuur betreft heeft hij in ieder geval het volste vertrouwen!

Nil Nobis Absurdum!

Raymond

Sunset March 2019: Samen herdenken

Donderdag 7 november liep ons Bataljon voor de derde keer de Sunset March. Een mooie groep van 13 personen en hulphond Doerak van Marcel van de Vin hadden de weg gevonden naar de Waalbrug in Nijmegen. Het was fris, maar gelukkig was het droog.

Naast de Tbatters hadden zich twee klassen van de KMA VTO met hun kader aangesloten en de regiments-adjudant van het Regiment Geneeskundige troepen. Zij liepen de Sunset March om sld Jan Sturing te gedenken. Hij stierf op 7 november 1947 te Seriboe Dolok. Hij werd 20 jaar.

Ook waren er 4 Amerikanen op de mars afgekomen. Zij waren met een cruise naar Nederland gekomen en wilden graag meelopen om de 48 gevallen Amerikanen te eren, die tijdens de Waalsprong hun leven lieten. Ze waren zelf van de US Airforce en één van de dames werkte 28 jaar als flight nurse en heeft veel soldaten uit Afghanistan begeleidt.

Het blijft een indrukwekkend moment om de Sunset March te lopen. Met gepaste stilte passeerde de groep de 48 lantarenpalen, symbool voor de 48 gevallen Amerikanen. Tijdens het wandelen ging één voor één de verlichting aan. Na de laatste lantarenpaal ging ook de verlichting onder de brug aan.

Onderaan de Waalbrug, bij het monument voor de gevallenen, hield onze voorzitter Raymond van der Wee een toespraak voor de groep, waarin hij vertelde waaraan hij dacht tijdens de mars. Hij herdacht Paul van Nijnatten die tijdens zijn missie op 18 december ’93 overleed door een onfortuinlijk ongeluk met zijn dienstwapen. Na zijn mooie woorden liet hij ons de eregroet brengen en hielden we één minuut stilte. Al met al weer een gedenkwaardige Sunset March!

Na zo’n emotioneel moment was het fijn om het samen af te sluiten bij American Diner de Heuve in Beuningen, onder het genot van een drankje en een heerlijk menu. Volgend jaar valt de Sunset March van 7 november op zaterdag. Een mooi moment voor degene die het dit jaar moesten missen vanwege werk of andere omstandigheden om het alsnog een keer mee te kunnen beleven. Lest we forget!