Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel.

Op 28 januari 2023, hield de vereniging de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) met aansluitend een Nieuwjaarsborrel op de locatie ‘De Palmpit’ op het  Zeisterspoor 8 te Soesterberg. Tijdens de ledenvergadering zijn de notulen van de ALV 2022 goedgekeurd en via deze link te raadplegen. De notulen 2023 zullen spoedig volgen.