Algemene Ledenvergadering 2019: Tijd voor verandering!

Op 2 februari jongstleden hebben wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in het VOC Midden-Nederland in Soesterberg. De eerste T-batters waren er al voordat de koffie klaar was. Hoe mooi om te zien dat er zo’n groot animo is voor een ALV! Na de nodige begroetingen was er dus genoeg tijd om bij te kletsen en voor nieuwe kennismakingen.


Klokslag 12.30 uur nam voorzitter Raymond van der Wee het woord. Er stond veel op de agenda, dus een strakke planning was gewenst. Naast de normale plichtplegingen en de minuut stilte voor de kameraden die niet meer onder ons zijn, gingen we afscheid nemen van een flink aantal bestuursleden. Dit was onder andere het gevolg van een nieuwe werkwijze en taakstelling in het bestuur.
Maar eerst moest er nog een rekening vereffend worden. Sjaak van der Linden had in het jubileumjaar veel kilometers gemaakt om spullen heen en weer te brengen en op plaats van bestemming te krijgen. Hier was hem een onkostenvergoeding voor beloofd, maar deze had hij nooit gekregen. Vandaar dat hij alsnog als dank een envelop met inhoud kreeg voor bewezen diensten.


Als eerste namen we afscheid van Reinier Ringlever en Michel Vinke. Beiden waren vorig jaar bestuurslid geworden, maar moesten vroegtijdig afhaken vanwege persoonlijke omstandigheden.
Daarna namen we afscheid van Léonie en Duncan van der Velden. Beiden waren al jaren twee van de drijvende krachten in het bestuur en onze vereniging. Léonie als buitengewoon bestuurslid partnerzaken en Duncan vanaf 2014 als bestuurslid, webmaster, penningmeester en het laatste jaar als secretaris.
Verder namen we nog afscheid als bestuurslid van Rïette van der Linden, die wel nog actief wil blijven voor de webshop en van onze penningmeester Robert Stolk, het langstzittende bestuurslid. Hij vond het tijd om het stokje door te geven.


Dat betekent automatisch dat er nieuwe bestuursleden benoemd moesten worden. Als eerste Marco Mulder als opvolger voor Duncan in de funstie van secretaris. De nieuwe penningmeester werd Bert van Dijken en als algemeen bestuurslid werd Ernst van der Veerdonk benoemd. Hij draaide al een tijdje als aspirant bestuurslid mee.
Het nieuwe bestuur ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter: Raymond van der Wee
Secretaris: Marco Mulder
Penningmeester: Bert van Dijken
Algemeen bestuurslid (Activiteiten): Henry Vree
Algemeen bestuurslid (Coördinator Nuldelijns Ondersteuning): Ernst van de Veerdonk

Naast de bestuursbenoemingen stond er nog een groot punt op de agenda: wijziging en professionalisering van de huidige statuten en de naamsverandering van de vereniging. Coco, Duncan, Bert en Raymond zijn druk geweest om een correcte tekst op te stellen waarmee de vereniging weer jaren verder kan. En dankzij de duidelijke uitleg van Raymond waren er weinig vragen en konden de nieuwe statuten met algemene stemmen aangenomen worden. Ook de naamsverandering is met grote meerderheid aangenomen. De nieuwe naam van de vereniging is “Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon”.


Inmiddels hebben we ook onze eerste bestuursvergadering achter de rug en we hebben een hoop werk te verrichten voor het komende jaar. Er zullen op de website en in de webshop enkele veranderingen worden doorgevoerd, en onze activiteitencommissie is alweer druk met het eerstvolgende evenement: het Museumweekend op 13 en 14 april. Binnenkort zal hier meer nieuws over bekend worden gemaakt! Verder lopen de inschrijvingen voor Wageningen en Veteranendag op stoom. Als je je hiervoor nog niet hebt aangemeld, doe dat dan snel! We willen er weer met een groot detachement staan!

Volg en like ons:

Gerelateerde berichten