Waarnemend Penningmeester

Beste Transportbatters,
Op 3 november maakte ik bekend dat onze penningmeester Bert van Dijken vanwege burn-out verschijnselen helaas per direct zijn functie heeft moeten neerleggen. Ik heb toen een e-mail naar alle leden gestuurd t.b.v. de zoektocht naar een vervanger. En dat heeft tot mijn grote genoegen al heel snel tot resultaat geleid!

Bij deze mag ik jullie namelijk de nieuwe penningmeester (a.i.) voorstellen: Johan Mutsaers. Johan is als OPC met rotatie T1b uitgezonden geweest waar hij gelegerd was op de B-cie in Santici. Na terugkomst heeft hij als instructeur bij het CVV velen van ons klaargestoomd voor onze eigen uitzending (waaronder ik zelf). Daarna heeft hij nog diverse functies bij Defensie bekleed en heeft uiteindelijk in 2009 als sergeant-majoor de dienst verlaten.


Vanaf dat jaar is Johan werkzaam in de burgermaatschappij, voornamelijk bij logistieke en (petro)chemische bedrijven. Tegenwoordig werkt hij bij de Frans de Wit groep in Moerdijk als eindverantwoordelijke voor het beheer en onderhoud van alle opstallen en materialen en tevens als veiligheidskundige en 1e contact voor vergunningsaanvragen en verantwoordelijk voor alle controles van de overheid. En dat is geen sinecure als je bedenkt dat Frans de Wit ca. 3000 tankcontainers van 20 ton met gevaarlijke stoffen in opslag heeft.


Afgelopen jaar heeft Johan als lid van de kascontrolecommissie al kennisgemaakt met de financiële kant van de vereniging en heeft hij er bovendien voor gezorgd dat zijn werkgever de eerste pop-up tent sponsorde.
In ieder geval tot aan de komende ALV zal Johan het penningmeesterschap waarnemen, maar hij hoopt op voldoende steun van de leden zodat hij er tenminste nog tenminste drie jaar voor kan gaan. Wat het bestuur betreft heeft hij in ieder geval het volste vertrouwen!

Nil Nobis Absurdum!

Raymond

Sunset March 2019: Samen herdenken

Donderdag 7 november liep ons Bataljon voor de derde keer de Sunset March. Een mooie groep van 13 personen en hulphond Doerak van Marcel van de Vin hadden de weg gevonden naar de Waalbrug in Nijmegen. Het was fris, maar gelukkig was het droog.

Naast de Tbatters hadden zich twee klassen van de KMA VTO met hun kader aangesloten en de regiments-adjudant van het Regiment Geneeskundige troepen. Zij liepen de Sunset March om sld Jan Sturing te gedenken. Hij stierf op 7 november 1947 te Seriboe Dolok. Hij werd 20 jaar.

Ook waren er 4 Amerikanen op de mars afgekomen. Zij waren met een cruise naar Nederland gekomen en wilden graag meelopen om de 48 gevallen Amerikanen te eren, die tijdens de Waalsprong hun leven lieten. Ze waren zelf van de US Airforce en één van de dames werkte 28 jaar als flight nurse en heeft veel soldaten uit Afghanistan begeleidt.

Het blijft een indrukwekkend moment om de Sunset March te lopen. Met gepaste stilte passeerde de groep de 48 lantarenpalen, symbool voor de 48 gevallen Amerikanen. Tijdens het wandelen ging één voor één de verlichting aan. Na de laatste lantarenpaal ging ook de verlichting onder de brug aan.

Onderaan de Waalbrug, bij het monument voor de gevallenen, hield onze voorzitter Raymond van der Wee een toespraak voor de groep, waarin hij vertelde waaraan hij dacht tijdens de mars. Hij herdacht Paul van Nijnatten die tijdens zijn missie op 18 december ’93 overleed door een onfortuinlijk ongeluk met zijn dienstwapen. Na zijn mooie woorden liet hij ons de eregroet brengen en hielden we één minuut stilte. Al met al weer een gedenkwaardige Sunset March!

Na zo’n emotioneel moment was het fijn om het samen af te sluiten bij American Diner de Heuve in Beuningen, onder het genot van een drankje en een heerlijk menu. Volgend jaar valt de Sunset March van 7 november op zaterdag. Een mooi moment voor degene die het dit jaar moesten missen vanwege werk of andere omstandigheden om het alsnog een keer mee te kunnen beleven. Lest we forget!