Uitnodiging Publieksbijeenkomst

 Onderzoek in uitvoeringAchter de schermen van het onderzoeksprogrammaOnafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië,1945-1950Op zaterdag 2 november 2019 organiseert Veteranenplatform een publieksbijeenkomst insamenwerking met het Nationaal Archief. Tijdens deze bijeenkomst staat het doen van(archief)onderzoek centraal: hoe ziet ‘onderzoek doen’ er in de praktijk uit? Welke bronnen wordengebruikt voor het Indonesië-onderzoek en wat vertellen ze ons? Hoe gaan de onderzoekers om meteenzijdigheid en tegenstrijdigheden in de bronnen? En hoe zorgen ze voor meerstemmigheid? In diverse workshops en presentaties delen de onderzoekers van het programma en enkele externedeskundigen ervaringen uit hun onderzoekspraktijk.…

Lees meer...