Voorgenomen Wijziging Statuten

In de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering, die (onder voorbehoud) op de eerste zaterdag in februari zal worden gehouden, zijn er een paar zaken die enige voorbereiding behoeven.
Een van de belangrijkste zaken die tijdens de ALV zullen worden besproken is een wijziging in de Statuten van de vereniging, alsmede het Huishoudelijk Reglement. Deze is nodig om de eerder aangekondigde herstructurering van het bestuur beter vorm te kunnen geven en de vereniging daadkrachtiger en toekomstbestendiger te maken. Daarom zijn we op zoek naar enkele leden die daartoe met ons mee willen denken over de inhoud. Deze Commissie Statutenwijziging zal naast de voorzitter en secretaris uit bij voorkeur twee of drie leden bestaan. De commissie zal één of twee keer bijeenkomen voor overleg, welke in elk geval uiterlijk 16 december zullen hebben plaatsgevonden. Wie van jullie wil graag met ons meedenken over de toekomst van onze mooie vereniging? Heb je interesse, meld je dan even bij de secretaris (scr.1nlbeuntransportbat@gmail.com).

Verder zal tijdens de ALV de bestuursfunctie van Penningmeester vacant worden gesteld. Robert  Stolk heeft aangegeven in die functie niet herkiesbaar te zijn, maar zal als Functionaris Gegevensbeheer en als BHV’er tijdens evenementen wel zijn steentje bij blijven dragen aan de vereniging. Dat betekent dus dat wij op zoek zijn naar een nieuwe Penningmeester, die tijdens de ALV door de leden zal worden gestemd.
Heb je affiniteit met financiën, en wil je het bestuur en de vereniging graag steunen met wat tijd, inzet en inbreng? Stuur dan een mailtje naar de secretaris (scr.1nlbeuntransportbat@gmail.com) met je naam, telefoonnummer, e-mailadres en een korte motivatie. Aanmeldingen graag uiterlijk 16 december indienen.

Het functieprofiel dat bij de taak van Penningmeester behoort kun je hier lezen.

 

Sunset March 2018 – Brothers In Arms

Op 7 november 1992 gingen de eerste mannen en vrouwen van het 1(NL/BE) VN Transportbataljon op weg naar Bosnië. Als vereniging herdenken we deze dag door op 7 november de Sunset March te lopen in Nijmegen. Dit jaar was dat voor de tweede keer.
We werden bij de stadsbrug “de Oversteek” verwelkomd door een mooie regenboog.

Helaas was door veel afmeldingen het groepje Tbatters niet erg groot, maar Raymond van der Wee, Marco Haddeman, Bert van Dijken en Marco Mulder hoefden niet alleen te lopen. Een groep van 15 man van het 11e Brigade Verkennings Eskadron en een opa met zijn drie kleinkinderen liepen de Sunset March mee.

Rond 17 uur ging de eerste lamp op de brug aan. Elke lamp dia aan gaat staat symbool voor een soldaat, die bij de Waalcrossing op 20 september 1944 is overleden.
Met gepaste stilte en in een aangepast tempo marcheerde de groep langs de 48 paar lichtmasten. Het moet voor de voorbijgaande automobilisten, fietsers en voetgangers een indrukwekkend schouwspel zijn geweest.
Aan de voet van de brug, bij het eremonument, vertelde Raymond nog kort aan de aanwezigen de reden van deze Sunset March en liet de 11 VBE en Tbat de eregroet brengen, waarna een minuut stilte werd gehouden.

Een mooi eerbetoon van brothers in arms aan de helden die gesneuveld zijn voor onze vrijheid.