Invoering privacy statement

Het zal niemand zijn ontgaan: op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018 ingegaan. Op nieuws en (social) media is er al het nodige over gezegd. Ook onze vereniging ontkomt uiteraard niet aan conformatie aan de AVG. Daarom heeft ons bestuur – en dan met name Robert Stolk, die naast de functie van Penningmeester ook de (nieuwe) functie van “Functionaris Gegevensbescherming” op zich heeft genomen – zich een slag in de rondte gewerkt om de verwerking van de gegevens van onze leden op een correcte, veilige wijze te regelen,…

Lees meer...