Bestuursberichten

Op 3 februari jongstleden hebben wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in het VOC Midden-Nederland in Soesterberg. Coco heeft de vergadering geleid – haar laatste daad als scheidend voorzitter. Zij heeft het stokje overgedragen aan Raymond, die unaniem werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Bij haar afscheid werd Coco benoemd tot Erelid, vanwege haar tomeloze inzet in de afgelopen tien jaar om deze vereniging op poten te zetten en te maken tot wat hij nu is. Tevens namen we afscheid van Frank, die in een al even unanieme stemming werd opgevolgd…

Lees meer...