Bestuursberichten

Op 3 februari jongstleden hebben wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in het VOC Midden-Nederland in Soesterberg. Coco heeft de vergadering geleid – haar laatste daad als scheidend voorzitter. Zij heeft het stokje overgedragen aan Raymond, die unaniem werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Bij haar afscheid werd Coco benoemd tot Erelid, vanwege haar tomeloze inzet in de afgelopen tien jaar om deze vereniging op poten te zetten en te maken tot wat hij nu is.
Tevens namen we afscheid van Frank, die in een al even unanieme stemming werd opgevolgd door Michel en Reinier. Vorig jaar hebben Henry, Robert en Duncan binnen het bestuur al andere taken op zich genomen.

Het bestuur van de vereniging heeft nu dus een nieuwe samenstelling. Als volgt:

Voorzitter: Raymond van der Wee
Secretaris: Duncan van der Velden
Penningmeester: Robert Stolk
Activiteitenmanager: Henry Vree
Ondersteuning activiteiten 1: Michel Vinke
Ondersteuning activiteiten 2: Reinier Ringlever
Webshop: Riëtte van der Linden
Partnerzaken: Léonie van der Velden

Inmiddels hebben we onze eerste bestuursvergadering achter de rug, en we hebben weer een strakke planning gemaakt voor het komende jaar. Er zullen op de website en in de webshop enkele veranderingen worden doorgevoerd, we gaan vooruitlopend op een nieuwe nuldelijns structuur van het Veteranenloket onze eigen nuldelijns ondersteuning uitbreiden en herzien, en onze activiteitenmensen zijn alweer druk met het eerstvolgende evenement: het Themaweekend op 14 en 15 april. Binnenkort zal hier meer nieuws over bekend worden gemaakt! Verder lopen de inschrijvingen voor Wageningen en Veteranendag op stoom. Als je je hiervoor nog niet hebt aangemeld, doe dat dan snel! We willen er weer met een groot detachement staan!