Inschrijving Bevrijdingsdefilé Wageningen

Ook dit jaar loopt 1 (NL/BE) UN Transportbataljon weer mee met het Bevrijdingsdefilé op 5 mei in Wageningen, om onze vrijheid te vieren en de helden te eren die die vrijheid voor ons hebben bevochten. 5 Mei valt dit jaar op een zaterdag, dus we verwachten weer een groot detachement! Wil je meelopen? Schrijf je dan uiterlijk 23 februari 2018 in middels het aanmeldformulier. Volg en like ons:

Lees meer...

ALV 2018

Op zaterdag 3 februari 2018 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het reilen en zeilen binnen de vereniging, zoals o.a. de activiteiten, de financiën en bestuurswisselingen. Tevens wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar de toekomst. Programma: 11:00 – 12:00 : Binnenkomst 12:00 – 14:30 : Aanvang ALV, met als agenda: Openingswoord voorzitter Terugblik jubileumjaar Komende activteiten Blik op de toekomst (Beleidsplan 2018-2023) Financiën Contributie Verkiezing nieuwe voorzitter en algemeen bestuurslid Rondvraag Afscheid vertrekkende bestuursleden 14:30 – 16:00 : Napraten…

Lees meer...