Voorgenomen Wijziging Statuten

In de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering, die (onder voorbehoud) op de eerste zaterdag in februari zal worden gehouden, zijn er een paar zaken die enige voorbereiding behoeven.
Een van de belangrijkste zaken die tijdens de ALV zullen worden besproken is een wijziging in de Statuten van de vereniging, alsmede het Huishoudelijk Reglement. Deze is nodig om de eerder aangekondigde herstructurering van het bestuur beter vorm te kunnen geven en de vereniging daadkrachtiger en toekomstbestendiger te maken. Daarom zijn we op zoek naar enkele leden die daartoe met ons mee willen denken over de inhoud. Deze Commissie Statutenwijziging zal naast de voorzitter en secretaris uit bij voorkeur twee of drie leden bestaan. De commissie zal één of twee keer bijeenkomen voor overleg, welke in elk geval uiterlijk 16 december zullen hebben plaatsgevonden. Wie van jullie wil graag met ons meedenken over de toekomst van onze mooie vereniging? Heb je interesse, meld je dan even bij de secretaris (scr.1nlbeuntransportbat@gmail.com).

Verder zal tijdens de ALV de bestuursfunctie van Penningmeester vacant worden gesteld. Robert  Stolk heeft aangegeven in die functie niet herkiesbaar te zijn, maar zal als Functionaris Gegevensbeheer en als BHV’er tijdens evenementen wel zijn steentje bij blijven dragen aan de vereniging. Dat betekent dus dat wij op zoek zijn naar een nieuwe Penningmeester, die tijdens de ALV door de leden zal worden gestemd.
Heb je affiniteit met financiën, en wil je het bestuur en de vereniging graag steunen met wat tijd, inzet en inbreng? Stuur dan een mailtje naar de secretaris (scr.1nlbeuntransportbat@gmail.com) met je naam, telefoonnummer, e-mailadres en een korte motivatie. Aanmeldingen graag uiterlijk 16 december indienen.

Het functieprofiel dat bij de taak van Penningmeester behoort kun je hier lezen.

 

Sunset March 2018 – Brothers In Arms

Op 7 november 1992 gingen de eerste mannen en vrouwen van het 1(NL/BE) VN Transportbataljon op weg naar Bosnië. Als vereniging herdenken we deze dag door op 7 november de Sunset March te lopen in Nijmegen. Dit jaar was dat voor de tweede keer.
We werden bij de stadsbrug “de Oversteek” verwelkomd door een mooie regenboog.

Helaas was door veel afmeldingen het groepje Tbatters niet erg groot, maar Raymond van der Wee, Marco Haddeman, Bert van Dijken en Marco Mulder hoefden niet alleen te lopen. Een groep van 15 man van het 11e Brigade Verkennings Eskadron en een opa met zijn drie kleinkinderen liepen de Sunset March mee.

Rond 17 uur ging de eerste lamp op de brug aan. Elke lamp dia aan gaat staat symbool voor een soldaat, die bij de Waalcrossing op 20 september 1944 is overleden.
Met gepaste stilte en in een aangepast tempo marcheerde de groep langs de 48 paar lichtmasten. Het moet voor de voorbijgaande automobilisten, fietsers en voetgangers een indrukwekkend schouwspel zijn geweest.
Aan de voet van de brug, bij het eremonument, vertelde Raymond nog kort aan de aanwezigen de reden van deze Sunset March en liet de 11 VBE en Tbat de eregroet brengen, waarna een minuut stilte werd gehouden.

Een mooi eerbetoon van brothers in arms aan de helden die gesneuveld zijn voor onze vrijheid.

Sunset March 2018

Op woensdag 7 november 2018 loopt het Transportbataljon de Sunset March over de Waalbrug in Nijmegen. Deze datum is gekozen ter herinnering van de officiële vertrekdatum van het bataljon naar het Voormalig Joegoslavië.

De Sunset March is bedoeld om de Amerikaanse militairen te eren die op 20 september 1944 tijdens operatie Market Garden de Waal overstaken om Nijmegen te bevrijden en de weg naar Arnhem vrij te maken. Bij deze zogeheten Waalcrossing lieten 48 Amerikanen het leven.

Vanaf zonsondergang wordt in een traag marstempo de brug overgestoken, waarbij telkens als de groep passeert een straatlantaarn aangaat. Na de oversteek zal bij het monument een eresaluut worden gebracht.

Na afloop gaan we met alle deelnemers een hapje eten.

De planning:
– parkeren onder de brug
– 16:45 verzamelen/briefing
– 16:57 zonsondergang, aanvang Sunset March
– Aan het eind van de Sunset March eresaluut bij het monument
– navigatie: Winselingseweg, Nijmegen
– tenue: verenigingstenue (eventueel met warme jas!)

Wil je met ons meelopen? Geef je dan uiterlijk maandag 5 november op bij de voorzitter via e-mail: vzr.1nlbeuntransportbat@gmail.com

Meer info over de Sunset March: http://www.sunsetmarch.nl

Veteranendag Hart van Brabant, een dag voor jong en oud

Zaterdag 27 oktober werd voor de vijfde keer de veteranendag van Hart van Brabant georganiseerd. Veel veteranenorganisaties waren aanwezig om deze dag te ondersteunen, waaronder onze vereniging met een tent vol vrijwilligers en Stichting UN-viertonner.
Het was eerst nog spannend of beide viertonners, bestuurd door Raymond van der Wee en Ernst van de Veerdonk, ingezet konden worden voor de pendeldienst van en naar het station en voor de rondritten voor de kinderen, want onderweg naar Rijen had Ernst problemen met de elektronica, maar dankzij het vervangen van een paar relais was het probleem opgelost.

Om 8 uur was het eerst koffie drinken (dank je wel voor het zetten, Erwin!) en dan de tent opzetten en de aankleding verzorgen. Om 9.30 uur zag alles er strak uit en konden we de bezoekers ontvangen.
Er was veel interesse in de verhalen van de aanwezige veteranen. Natuurlijk waren er ook veel bekenden die even langs kwamen om bij te kletsen en het jonge publiek mocht kennis maken met het gewicht van de kogelwerende vest. Ook bij de viertonner was het erg druk. Onafgebroken reed deze zijn rondjes met de kinderen onder leiding van bakcommandanten Léonie en Eric.
Een cameraploeg van Hart van Nederland was ook aanwezig om verslag te doen en namen ook even de tijd om bij ons opnames te maken.

Toen de dag op zijn einde liep werd het tijd om de boel weer in te pakken en was het nog even tijd om met alle vrijwilligers een ritje te maken achter in de viertonner. Een mooie afsluiting van een mooie dag, waarbij we ons als Bataljon weer goed op de kaart hebben gezet. Dit was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de inzet van onze vrijwilligers! Een hartelijke dank is hier wel op zijn plaats!

Hieronder een impressie van de dag. Klik op de foto’s voor een vergroting en de beschrijving.

[foogallery id=”1062″]

VOORGENOMEN WIJZIGING BESTUUR

Beste Tbatters,

Bij mijn aanstelling tot voorzitter van onze mooie vereniging tijdens de ALV in februari heb ik aangegeven dat ik het in goede banen leiden van de groei die we momenteel doormaken en nog zullen doormaken als mijn belangrijkste taak zag. Dat dit noodzakelijk is, is al enigszins duidelijk geworden tijdens enkele van de evenementen waaraan we hebben deelgenomen in het afgelopen jaar.

Groei vang je in de eerste plaats op met een goed georganiseerde vereniging en voorwaarde daarvoor is een goed functionerend bestuur. Hier wringt de schoen (of beter: de legerkist), want we zijn niet alleen in aantal algemene leden gegroeid, maar ook in aantal bestuursleden. Met de komst van Michel en Reinier tijdens de ALV en Ernst later in het jaar kwamen we uit op een aantal van negen bestuursleden en dat terwijl in onze statuten een maximum aantal van zeven bestuursleden is vastgelegd. Zo’n groot bestuur is aan de ene kant natuurlijk wel fijn maar resulteerde in erg lange bestuursvergaderingen. Bovendien bleek het erg moeilijk om regelmatig met zijn allen bij elkaar te komen. Dat alles kwam de slagkracht van het bestuur niet ten goede.

Om deze situatie op te lossen, hebben we besloten om het bestuur en de structuur van de vereniging te gaan (re)organiseren. Hiertoe zijn we van plan het bestuur terug te brengen tot vijf leden die worden bijgestaan door een aantal commissies. In principe zullen de terugtredende bestuursleden zitting nemen in deze commissies die zullen worden aangestuurd vanuit het bestuur. De commissies gaan zoveel mogelijk zelfstandig te werk om het bestuur te ontlasten. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een goed doordachte wijziging van de statuten, aangevuld met een huishoudelijk reglement.

Een concrete en onmiddellijke wijziging in het bestuur betreft Reinier. Hij heeft namelijk helaas aangegeven vanwege privéomstandigheden uit het bestuur te moeten treden. Officieel zal hij zijn bestuurstaak in de aankomende ALV neerleggen, maar in de praktijk zal dat per direct zijn. Ik wil hem bij deze hartelijk bedanken voor zijn bereidwilligheid en zijn bijdrage!

Om verder niet te veel op de zaak vooruit te lopen, houd ik het even hierbij. Wij gaan alvast proefdraaien met deze structuur maar tijdens de Algemene Leden Vergadering, die waarschijnlijk weer begin februari gehouden zal worden, zullen alle hierboven beschreven maatregelen ter goedkeuring aan jullie worden voorgelegd. Met deze mededeling willen wij jullie daarom alvast op de hoogte brengen van deze voorgenomen veranderingen die naar onze overtuiging de stabiliteit van de vereniging ten goede zullen komen. Hieraan zullen we waarschijnlijk allemaal even moeten wennen maar dat gaat ons ongetwijfeld lukken! Ons motto is niet voor niets …

NIL NOBIS ABSURDUM!

Raymond