International Day of United Nations Peacekeepers

Op 29 mei is het de Internationale Dag voor VN-peacekeepers. Op deze dag worden de mannen en vrouwen herdacht die hun leven hebben gegeven in dienst van de vrede en worden de mannen en vrouwen die op dit moment overal ter wereld dienen in een VN-vredesoperatie geëerd om hun professionaliteit, toewijding en moed.

Ook wij herdenken en eren alle mensen die hebben gediend en nóg dienen voor de vrede – zij die nog onder ons zijn en zij die het hoogste offer hebben gebracht.

Versterking in het bestuur

Het bestuur van onze vereniging heeft sinds 24 mei jongstleden versterking gekregen in de vorm van Raymond van der Wee, die we natuurlijk allemaal kennen van zijn witte UN-viertonner. Raymond zal eerst met het bestuur “meedribbelen” om zich in te leren en zal te zijner tijd een specifieke taak gaan uitvoeren die past bij zijn wensen en capaciteiten. Raymond, welkom en veel succes!