Bestuursberichten

Op 3 februari jongstleden hebben wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in het VOC Midden-Nederland in Soesterberg. Coco heeft de vergadering geleid – haar laatste daad als scheidend voorzitter. Zij heeft het stokje overgedragen aan Raymond, die unaniem werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Bij haar afscheid werd Coco benoemd tot Erelid, vanwege haar tomeloze inzet in de afgelopen tien jaar om deze vereniging op poten te zetten en te maken tot wat hij nu is. Tevens namen we afscheid van Frank, die in een al even unanieme stemming werd opgevolgd…

Lees meer...

Inschrijving Bevrijdingsdefilé Wageningen

Ook dit jaar loopt 1 (NL/BE) UN Transportbataljon weer mee met het Bevrijdingsdefilé op 5 mei in Wageningen, om onze vrijheid te vieren en de helden te eren die die vrijheid voor ons hebben bevochten. 5 Mei valt dit jaar op een zaterdag, dus we verwachten weer een groot detachement! Wil je meelopen? Schrijf je dan uiterlijk 23 februari 2018 in middels het aanmeldformulier.

Lees meer...

ALV 2018

Op zaterdag 3 februari 2018 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het reilen en zeilen binnen de vereniging, zoals o.a. de activiteiten, de financiën en bestuurswisselingen. Tevens wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar de toekomst. Programma: 11:00 – 12:00 : Binnenkomst 12:00 – 14:30 : Aanvang ALV, met als agenda: Openingswoord voorzitter Terugblik jubileumjaar Komende activteiten Blik op de toekomst (Beleidsplan 2018-2023) Financiën Contributie Verkiezing nieuwe voorzitter en algemeen bestuurslid Rondvraag Afscheid vertrekkende bestuursleden 14:30 – 16:00 : Napraten…

Lees meer...

Functiewisselingen in het bestuur

Op 9 december jl. heeft onze voorzitter Coco Wemmenhove tijdens een supergezellige eindejaarsbijeenkomst in het ECHOS Home in Oirschot tijdens een presentatie over de vereniging een aantal bestuurswisselingen benoemd. Zo is het secretariaat overgegaan van Henry Vree naar Duncan van der Velden, die op zijn beurt het penningmeesterschap heeft overgedragen aan Robert Stolk. Henry neemt nu samen met Raymond van der Wee het activiteitenbeheer voor zijn rekening. Tevens heeft Coco aangegeven haar functie als voorzitter van de vereniging te gaan neerleggen. Ook Frank van de Waardenburg zal stoppen als Algemeen Bestuurslid. Dat…

Lees meer...

Exclusieve voorpublicatie “Checkpoint Barry”

Weet je nog? Zaterdag 14 oktober is het feest, en wel op de Legerplaats in Stroe. Het belooft een reusachtige happening te worden. Nu eens geen reünie, keurig afgekaderd langs rotatienummer, peloton, compagnie of schoenmaat, maar een reünie voor iedereen die heeft gediend bij het 1ste NL/BE Transportbataljon. Op de site van het VI staat een volledige lijst van onderdelen. Ik voor mij, ben erg blij met deze inclusieve insteek. Soms krijg ik echt de zenuwen van die versplintering, helemaal als die gepaard gaat met een houding van jullie-horen-er-niet-bij. Uiteindelijk…

Lees meer...